Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

  • inicjowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych trendach naukowych dotyczących dziedziny nauk humanistycznych i społecznych odnoszących się do pedagogiki, psychologii
    i socjologii;
  • członkowie sekcji biorą udział lub są organizatorami spotkań naukowych, sympozjów i konferencji;
  • sekcja współpracuje z innymi dyscyplinami naukowymi w ramach nauk humanistycznych i społecznych;
  • członkowie sekcji swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują w spotkaniach z młodzieżą i studentami we Włocławku i regionie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
  • udział członków sekcji w działalności wydawniczej, w tym na rzecz „Zeszytów Naukowych Sekcji”;
  • udział członków sekcji w organizowanych przez WTN proseminariach naukowych i doktoranckich.