Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych

  • popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii, wśród młodzieży oraz mieszkańców Włocławki i okolic;
  • rozwijanie świadomości ekologicznej;
  • organizacja konferencji i seminariów z zakresu ochrony środowiska ekologicznego iii;
  • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom spowodowanym środowiskiem przyrodniczym regionu, które uwzględniają Kujaw i Ziemię Dobrzyńską.