Sekcja Nauk Historycznych

  • popularyzacja historii lokalnej wśród młodzieży i mieszkańców,
  • organizacja konferencji poświęconych historii Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej,
  • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom, dotyczącym przeszłości Regionu,
  • zbieranie informacji i pamiątek, dotyczących historii lokalnej,
  • uczestnictwo w wydarzeniach historycznych we Włocławku i Regionie.