Zwyczajne zebranie sprawozdawcze członków WTN

20-06-2013

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyło się ZWYCZAJNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW WTN. W jego pierwszej części referat naukowy o życiu i śmierci prezydenta Włocławka – Witolda Mystkowskiego wygłosił prof. Witold Stankowski. W drugiej części Zarząd WTN złożył sprawozdanie z działalności za 2012 r., Komisja Rewizyjna i Sad Honorowy sprawozdania ze swojej działalności. Zarząd otrzymał absolutorium za 2012 r.

POBIERZ Sprawozdanie Zarządu WTN za rok 2012