Zwyczajne zebranie sprawozdawcze członków WTN – 13.06.2014

13-06-2014

W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się ZWYCZAJNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW WTN. W jego pierwszej – jubileuszowej – części podsumowano 35 lat działalności WTN. W drugiej części Zarząd WTN złożył sprawozdanie z działalności za 2013 r., Komisja Rewizyjna i Sad Honorowy sprawozdania ze swojej działalności. Podczas obrad WTN zostało uhonorowane Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalem Prezydenta Miasta Włocławka.