Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 23.06.2016

27-06-2016

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zebranie składało się z części naukowej oraz części sprawozdawczo-wyborczej.

W pierwszej części (naukowej), którą prowadził prezes Zarządu dr Zdzisław Zasada, członkowie Towarzystwa uczcili minutą ciszy zmarłych w minionym roku członków WTN. Odeszli od nas:
– dr Janusz Odrowąż – Pieniążek – członek Założyciel WTN – zm. 08.12.2015 r.
– Helena Wiatrowska – żona prof. Zygmunta Wiatrowskiego – Członka Honorowego WTN – zm. 01.06.2016 r.
– ks. prof. dr hab. Marian Włosiński – członek Zarządu WTN – zm. 15.06.2016 r.
Następnie prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – Członek Honorowy WTN, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, wygłosił referat naukowy ,,Szkolnictwo wyższe we Włocławku – stan obecny oraz perspektywy rozwoju’’.
W dalszej części zebrania wyróżnionym członkom Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wręczone zostały odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej’’, które otrzymali: Dariusz Chrobak, Małgorzata Pietrzak, Adam Wróbel oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymała Maria Palińska. Wielu członków otrzymało także Dyplom za długoletnią działalność w strukturach Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, w tym
– dr Ambroży Bogucki – Bydgoszcz
– prof. dr hab. Witold Czarnecki – Białystok
– prof. dr hab. Jan Felicki – Warszawa
– dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk – Włocławek
– prof. dr hab. Szymon Kubiak – Ciechocinek
– dr Stefan Paczkowski – Aleksandrów Kujawski
– prof. dr hab. Eugeniusz Ratajczyk – Warszawa
– mgr inż. Marek Schab – Włocławek
– prof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak – Bydgoszcz
– prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski – Toruń
– ks. prof. dr hab. Hanc Wojciech – Włocławek
– prof. dr hab. Maria Krzemińska – Pakuła – Łódź
– dr Władysław Kubiak – Włocławek
– ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak – Włocławek
– ks. mgr Kazimierz Rulka – Włocławek
– dr Krzysztof Mąkol – Bydgoszcz
– dr Marek Stefański – Włocławek
– mgr Krystyna Sarnowska – Warszawa.

W drugiej zaś części (sprawozdawczo-wyborczej) – zgodnie z porządkiem obrad – nastąpiło podsumowanie działalności władz WTN w minionym roku oraz podczas całej kadencji 2012-2016. Członkowie Walnego Zebrania udzielili absolutorium Zarządowi za 2015 rok, a następnie przyjęli plan budżetu oraz nakreślili kierunki działalności Towarzystwa na 2016 rok.
W związku z zakończeniem XI kadencji władz Towarzystwa, w dalszej części obrad przeprowadzone zostały wybory do poszczególnych organów władzy WTN. Walne Zebranie przegłosowało 7 osobowy skład Zarządu, 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej oraz 5 osobowy skład Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania tajnego największe zaufanie członków Towarzystwa, wyrażone w liczbie głosów, uzyskały następujące osoby:

– mgr inż. Elżbieta Mostowiak
– dr Adam Wróbel
– dr Michał Pietraszewski
– dr Zdzisław Zasada
– dr Zbigniew Brenda
– dr Marek Szuszman
– mgr Piotr Bielicki,

którzy utworzyli skład Zarządu

– mgr inż. Jerzy Lewandowski
– mgr inż. Stanisław Pawlak
– dr Maria Palińska,

którzy utworzyli skład Komisji Rewizyjnej

– mgr Andrzej Twardzik
– inż. Zygmunt Gdaniec
– mgr Jerzy Giergielewicz
– dr Renata Brzezińska
– dr Beata Płaczkiewicz,

którzy utworzyli skład Sądu Koleżeńskiego.

W dalszej kolejności poszczególne gremia udały się na swoje pierwsze posiedzenia. Obrady Zarządu nowej kadencji 2016-2020 poprowadził Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski. W wyniku głosowania poszczególne organy, ukonstytuowały się następująco:

– dr Zdzisław Zasada – prezes Zarządu
– mgr Piotr Bielicki – wiceprezes Zarządu
– dr Michał Pietraszewski – wiceprezes Zarządu
– dr Adam Wróbel – sekretarz generalny Zarządu
– mgr inż. Elżbieta Mostowiak – skarbnik Zarządu
– dr Zbigniew Brenda – członek Zarządu
– dr Marek Szuszman – członek Zarządu
– mgr inż. Jerzy Lewandowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– dr Maria Palińska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
– mgr inż. Stanisław Pawlak – członek Komisji Rewizyjnej
– mgr Andrzej Twardzik – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
– inż. Zygmunt Gdaniec – wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiemu
– dr Beata Płaczkiewicz – sekretarz Sądu Koleżeńskiego
– mgr Jerzy Giergielewicz – członek Sądu Koleżeńskiego
– dr Renata Brzezińska – członek Sądu Koleżeńskiego.

W ostatniej części obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał uchwały podjęte przez Walne Zebranie oraz wnioski zgłoszone przez członków podczas Zebrania.