Zmiany w Zarządzie WTN

17-05-2016

Zarząd Włocławskiego Towarzystwa informuje, że ze względu na wybór na stanowisko prezydenta miasta Włocławka dr. Marka Wojtkowskiego – dotychczasowego wiceprezesa WTN, złożył on rezygnację z członkostwa w Zarządzie WTN (§ 62 Statutu WTN ). Decyzją Zarządu WTN z dniem 23 stycznia 2015 r. funkcję wiceprezesa powierzono dr. Wiesławowi Jakubiczowi, natomiast do składu Zarządu WTN dokooptowano dr Joannę Borowiak.