Zmarł prof. Marian Pawlak – długoletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

05-01-2017

26 grudnia 2016 r., w wieku 81 lat, zmarł prof. dr hab. Marian Pawlak, wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (1983), historyk – wybitny znawca dziejów szkolnictwa i nauki polskiej czasów nowożytnych. Urodził się 10.07.1935 r. w Nowinach, gm. Chodecz. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1960). Następnie w 1969 r. obronił doktorat, a dwadzieścia lat później uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadany przez prezydenta Lecha Wałęsę. Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor wielu opracowań, monografii, artykułów naukowych z zakresu historii Kujaw i Pomorza. Członek Rady Naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego WTN oraz autor kilkunastu biogramów – zamieszczonych w sześciu tomach Słownika w latach 2004-2011 – osób zasłużonych dla Włocławka .

fot. z archiwum prywatnego Michała Raczkowskiego

Cześć Jego pamięci!