Zmarł prof. dr hab. Wojciech Gulin

10-01-2020

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 5 stycznia 2020 r. zmarł po ciężkiej chorobie prof. dr hab. Wojciech Gulin, wiceprezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 2005 -2006, a także rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w latach 2006-2008 (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa), wieloletni wykładowca Uczelni.

Urodził się 16 września 1952 r. we Włocławku. Studia wyższe ukończył w 1978 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1990 r. na tejże uczelni uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku na Słowacji.
W latach 1997-1998 zajmował stanowisko wojewody włocławskiego, ostatniego w historii województwa włocławskiego. Od 1999 r. do 2001 r. piastował funkcję wicewojewody łódzkiego.
W 2006 r. został powołany przez Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Przez wiele lat związany był ze środowiskiem akademickim Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Kolegium Jagiellońskim-Toruńską Szkołą Wyższą w Toruniu. Był autorem wielu publikacji i artykułów naukowych.
W zmarłym profesorze środowisko naukowe Włocławka straciło cenionego naukowca i działacza społecznego.
Rodzinie oraz najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd i członkowie
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego