Zmarł Marek Szuszman – doktor nauk humanistycznych, działacz społeczny, samorządowiec

27-10-2023

W dniu 26 października 2023 r., w wieku 68 lat, zmarł dr Marek Szuszman, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 2005 – 2022. W okresie 2008 – 2010 oraz 2016 – 2020 był członkiem zarządu, a w l. 2010 – 2012 prezesem Stowarzyszenia.

Doktor Marek Szuszman był specjalistą w zakresie historii stosunków międzynarodowych i integracji społecznej. Był autorem lub współautorem wielu publikacji dotyczących m.in. zagadnień historycznych oraz nowych perspektyw związanych z Unią Europejską. W 2020 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydało publikację pt. „Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce” pod redakcją M. Szuszmana. Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej 20.09.2019 r. w Radziejowie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Był działaczem społecznym i samorządowym. Współtwórcą i wieloletnim prezesem Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radziejowie oraz członkiem zarządu Oddziału PTH w Inowrocławiu, a także wieloletnim prezesem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Marek Szuszman był autorem i realizatorem projektów o charakterze zarówno  inwestycyjnym, jak i społecznym, kulturalnym, oświatowym oraz historycznym, finansowanych z funduszy europejskich. W ramach promocji dziedzictwa kulturowego Kujaw, zrealizował wiele projektów, w tym m.in. Inscenizację Bitwy pod Płowcami, renowację kujawskich kapliczek przydrożnych, zagospodarowanie terenu wokół Pomnika w Płowcach oraz przy mogile Powstańców Styczniowych w Dobrem.

W ostatnich latach piastował funkcję Wójta Gminy Radziejów

Marek Szuszman za swoje zasługi na rzecz rozwoju wielu obszarów działalności społecznej został odznaczony wieloma odznakami i wyróżnieniami, w tym m.in.: Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej; Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych; Srebrna odznaka za zasługi dla Województwa Włocławskiego; Srebrny Medal za zasługi dla LOK; Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2014 r., z inicjatywy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dr Marek Szuszman otrzymał odznaczenie państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego Pamięci!


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 28 października, o godz. 14.00, w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Fara), ul. Kruszwicka 1 w Radziejowie. Następnie zwłoki zostaną złożone na Cmentarzu Parafialnym w Zakrzewie