Zmarł Ksiądz Profesor Wojciech Hanc, wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

08-04-2021

W dniu 6 kwietnia b.r. zmarł ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc, kapłan diecezji włocławskiej, wieloletni rektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, konsulator ds. ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu, członek Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, kanonik gremialny włocławskiej kapituły katedralnej, dyrektor instytucji doskonalenia wiedzy teologicznej dla duchownych i świeckich diecezji włocławskiej, redaktor czasopisma „Ateneum Kapłańskie”, dyrektor Włocławskiego Wydawnictwa Diecezjalnego.

Ks, Hanc był wychowankiem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a następnie studiował teologię dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W swoim dorobku naukowym ma około 250 publikacji, w tym cztery książki oraz wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych, przede wszystkim z zakresu teologii dogmatycznej, ekumenizmu i józefologii.

Od 1981 roku należał do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Brał udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Towarzystwo, a także pisał biogramy do Włocławskiego Słownika Biograficznego.

Ksiądz prof. Wojciech Hanc zapisał się chlubnie na trwałe w środowisku naukowym Włocławka przez pełnione funkcje naukowo-dydaktyczne, które wymagały ofiarnej pracy twórczej, talentów organizacyjnych oraz głębokiej wiedzy i osobistej odpowiedzialności.

Msza pogrzebowa za Zmarłego zostanie odprawiona w katedrze włocławskiej w piątek 9 kwietnia o godz. 15.00, a obrzędy pogrzebowe w Słupcy, w kościele pw. bł. bp. Michała Kozala, 10 kwietnia o godz. 13.00.

Tekst: ks. Kazimierz Rulka
Fotografia: Rocznik Diecezji Włocławskiej 2020