Zmarł Ksiądz Profesor Witold Kujawski – wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego

04-01-2022

30 grudnia 2021 r. zmarł ksiądz profesor Wydziału Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1989 – 2016 oraz członek Rady Naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego, członek Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku.

Urodzony 27 czerwca 1938 r. w Kłodawie, w 1963 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Wieloletni, zasłużony dyrektor Archiwum Diecezjalnego i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2000 r.). Od 2001 r. zatrudniony w katedrze Historii Kościoła Starożytnego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymał stanowisko profesora UMK. W 2004 r. wybrany na wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce. Autor licznych artykułów naukowych i publikacji książkowych. Prowadził badania naukowe głównie nad dziejami kościoła polskiego w okresie średniowiecza.
Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Smólniku.
Kapelan Jego Świątobliwości i Kanonik gremialny Kapituły Katedralnej we Włocławku.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 5 stycznia, w kościele parafialnym w Smólniku. Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Stanisława Gębickiego rozpocznie się o godz. 12.00. Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego spocznie na miejscowym cmentarzu.
Rodzinie i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia.

Fotografia ze zbiorów ks. Lecha Króla – prezesa Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku.