Zmarł ksiądz doktor habilitowany Józef Dębiński – wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

23-09-2020

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 września 2020 r. zmarł wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – ksiądz profesor Józef Dębiński.

Ksiądz Józef Dębiński urodził się 8 marca 1951 r. w Klonowie (pow. golubsko-dobrzyński). Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. w katedrze włocławskiej. Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1978), gdzie studiował na Wydziale Teologii, a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1998) studiując na Wydziale Nauk Historycznych. W 2000 r. obronił pracę doktorską na UMK w Toruniu a w 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie historii. Od 2001 r. związany był z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, a następnie Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.
Od 2000 r. był członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, aktywnie działając w Sekcji Nauk Historycznych. Współpracował z WTN przygotowując wiele biogramów wybitnych postaci kościoła katolickiego, opublikowanych w serii wydawniczej „Włocławski Słownik Biograficzny”. Był autorem referatów naukowych, które wygłaszał podczas spotkań członków Sekcji n. Historycznej WTN oraz konferencji historycznych, organizowanych przez Towarzystwo. Zainteresowania Księdza Profesora koncentrowały się wokół historii powszechnej i kościoła katolickiego XX wieku, dziejów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, a także teologii dogmatycznej. Opublikował wiele artykułów naukowych oraz kilka książek z zakresu historii i teologii.
Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd i członkowie
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego