Zmarł ks. prof. dr hab. Marian Włosiński

16-06-2016

Z przykrością informujemy, że w dniu 15 czerwca br. zmarł Ksiądz prof. zw. dr hab. Marian Włosiński, członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Ksiądz Profesor Marian Włosiński został przyjęty w poczet członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 2012 r. W mijającej, XI kadencji był członkiem Zarządu, od czerwca 2012 r. pełnił także funkcję Redaktora Naczelnego Wydawnictw WTN.
Od 2007 r. związany był z założoną przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe – Kujawską Szkołą Wyższą, jako wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Pełnił nieprzerwanie do ostatnich dni życia funkcję przewodniczącego Rady Wydawniczej Kujawskiej Szkoły Wyższej.
Od samego początku swojej posługi duszpasterskiej związany był z działalnością na rzecz młodzieży i środowiska nauczycielskiego. Szczególną aktywność przejawiał jako diecezjalny duszpasterz młodzieży akademickiej, młodzieży szkolnej i nauczycieli. W latach 1991-2012 był duszpasterzem kuratorów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Docenieniem zdobytej wiedzy i doświadczenia w pracy z młodzieżą był kilkunastoletni udział Księdza Mariana Włosińskiego w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Ważne miejsce w życiu Zmarłego zajmowała działalność dydaktyczna, wydawnicza oraz praca na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i życia naukowego we Włocławku i w Polsce. Prowadził wykłady na wielu renomowanych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą, m.in. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na uniwersytetach: Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komeńskiego w Bratysławie, Rużomberku na Słowacji oraz Wileńskim na Litwie. Ukoronowaniem działalności dydaktycznej i naukowej było uzyskanie w 2013 r. przez księdza Marian Włosińskiego z rąk Prezydenta Słowacji tytułu profesora nauk teologicznych.
Jest autorem ponad dwustu dwudziestu publikacji i artykułów naukowych wydanych zarówno przez Kujawską Szkołę Wyższą, wydawnictwa krajowe, jak i uczelnie zagraniczne.
Swoją pracę dydaktyczną prowadzoną ze studentami koncentrował wokół pedagogiki, filozofii, etyki, resocjalizacji i rewalidacji. Wypromował ponad sześćdziesięciu licencjatów oraz prawie dwustu magistrów, zrecenzował cztery zagraniczne rozprawy habilitacyjne, a także dziesięć zagranicznych rozpraw doktorskich.
W zmarłym Profesorze Księdzu Marianie Włosińskim członkowie Towarzystwa oraz społeczność akademicka Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku tracą wyjątkowego człowieka, wybitnego wykładowcę, wychowawcę oraz życzliwego i mocno związanego z naszym środowiskiem Przyjaciela.

Pogrzeb Księdza Profesora odbędzie się w dniu 18 czerwca (sobota) o godz. 11:30 w Parafii pw. Ducha Świętego przy ul. Kościelnej 8 na osiedlu Michelin we Włocławku.