Zmarł Janusz Odrowąż-Pieniążek – Członek Założyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, pisarz, historyk literatury, muzeolog

09-12-2015

Urodził się 02 lipca 1931 r. w Opatowicach w województwie kujawsko-pomorskim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1956 do 1972 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1972–2009 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Był sekretarzem komitetu redakcyjnego Wydania Jubileuszowego oraz Wydania Krytycznego Dzieł Adama Mickiewicza. Od 1981 sprawował funkcję redaktora naczelnego „Muzealnictwa”.

Był członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przyjaciół Książki, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, polskiego PEN Clubu, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich
W 2009 roku otrzymał Złoty Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Janusza Odrowąża-Pieniążka Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Wybrane publikacje: “Ucieczka z ciepłych krajów” (PIW, 1968), “Party na calle Guatemala” (Wydawnictwo Literackie, 1974), “Małżeństwo z Lyndą Winters” (Iskry, 2000), “Bulwar Wilshire albo Lądowanie w Kyzył Kija” (Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004), “Mit Marii Chapdelaine” (Agawa, 2007). Ostatnie dzieło to zbiór wspomnień zatytułowany “Błagam, tylko nie profesor” (Iskry, 2015).
Zmarł 8 grudnia. Miał 84 lata