Zmarł dr Stefan Paczkowski – członek założyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

30-04-2020

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 25 kwietnia 2020 r., w wieku 93 lat, zmarł członek założyciel i wieloletni członek władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Stefan Paczkowski urodził się 15 III 1927 r. w miejscowości Brzuze w byłym powiecie rypińskim. Studia ukończył na filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych  o specjalności historyk oświaty i wychowania. Był wykładowcą tej uczelni oraz pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej, a później nauczycielem w Zespole Szkół Ogrodniczych  w Aleksandrowie Kujawskim.

Kierunkowe wykształcenie, osobiste zaangażowanie badawcze oraz doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej stały się podstawą licznych opracowań metodycznych, popularyzowanych m.in. w „Biuletynie Pedagogicznym Szkolnictwa Rolniczego”, „Tygodniku Kulturalnym”. Wypowiadał się również w wielu artykułach publicystycznych w prasie lokalnej i centralnej. Był autorem ponad 40 opracowań. Opublikował szereg artykułów i przyczynków dotyczących dziejów regionu Kujaw wschodnich, a szczególnie oświaty i szkolnictwa na tym terenie, jak m.in. Powszechność nauczania w szkolnictwie podstawowym na Kujawach wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej, Historia szkoły (40 lat Zespołu Szkół Ogrodniczych  w Aleksandrowie Kujawskim), Kształtowanie się polskiej oświaty i szkolnictwa na Kujawach wschodnich w czasie I wojny światowej, Bariery rzemieślniczej edukacji. Z dziejów kujawskiego rzemiosła, Placówki szkolne i opiekuńczo wychowawcze w Aleksandrowie Kujawskim do 1939 roku, Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie nieszawskim (aleksandrowskim) w latach 1945 – 1948, Ruch młodzieży w powiecie aleksandrowskim w latach 1948 – 1956, Kartka  z dziejów ciechocińskiej szkoły. Do najszerzej znanych prac naukowych należy publikacja Służewo na Kujawach wschodnich, wydana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe w 1999 r.

Zainteresowania naukowe szczególnie mocno związał z Włocławskim Towarzystwem Naukowym, jako członek założyciel i od początku istnienia członek jego władz, ogłaszając drukiem swoje opracowania przede wszystkim w podstawowym organie naukowym Towarzystwa – Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich. W latach 1979 – 2000 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej WTN, a w kolejnej kadencji pełnił funkcję członka tego organu.

Jako działacz społeczny i oświatowy pełnił wiele funkcji na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i centralnym, m.in. był członkiem Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego, członkiem Zarządów: Miejskiego, Powiatowego, Okręgowego i Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Głównej Komisji Historycznej, przez dwie kadencje radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej.