Zmarł dr inż. Witold Terechowicz – członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

24-04-2017

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2017 roku zmarł śp. dr inż. Witold Terechowicz – wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007 roku), działający w Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Dr inż. Witold Terechowicz – pułkownik w stanie spoczynku. Studia doktoranckie odbył w Katedrze Logistyki Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w latach 1986-1987 – szef logistyki 15 Dywizji Zmechanizowanej, Zastępca Szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Kwatermistrzostwa WP w latach 1990-1991, prorektor ds. dydaktycznych – zastępca Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich (1991-1993), główny specjalista ds. BHP Ministerstwa Obrony Narodowej, Department Kadr i Szkolnictwa Wojskowego (1997-2000), główny specjalista w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego (2000-2003).

Wyrazy szczerego współczucia składają na ręce Rodziny i Najbliższych

Zarząd i Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego