Zmarł Andrzej Szczepański – regionalista, wieloletni działacz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnik PTTK

08-02-2021

28 stycznia zmarł Andrzej Szczepański – regionalista, zasłużony przewodnik PTTK, krajoznawca (Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa), działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członek WTN, były pracownik Urzędu Wojewódzkiego, a następnie Starostwa Powiatowego we Włocławku, kustosz Muzeum Diecezjalnego; autor i współautor wielu publikacji dotyczących Włocławka i regionu, programu wielu wycieczek po Polsce, krasomówca, juror konkursów dla młodzieży, twórca i redaktor “Biuletynu Przewodnickiego”, ujmujący swoją kulturą osobistą Człowiek.

Na pogrzeb, który odbył się 1 lutego na włocławskim cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina, przybyli licznie Bliscy, przyjaciele i znajomi Zmarłego, przedstawiciele organizacji, w których działał, także reprezentujący Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
Andrzej Szczepański należał do WTN od 1989 roku, działał przede wszystkim w Sekcji Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych (przekształconą później w sekcję nauk historycznych). Owocem Jego współpracy z Towarzystwem były przede wszystkim materiały zamieszczane w wydawanych przez WTN książkach. Napisał m.in. trzy rozdziały do wydanego w 2000 r. pod redakcją Stanisława Kunikowskiego przewodnika “Włocławek i okolice”; był też zastępcą przewodniczącego zespołu redagującego tę publikację i “nie szczędził wysiłku, aby doprowadzić cenną inicjatywę do szczęśliwego zakończenia”. Szczególnie interesował się dziejami diecezji włocławskiej (nazwa diecezji zmieniała się w ciągu wieków), zwłaszcza sylwetkami biskupów; biogramy pasterzy włocławskiego kościoła zamieścił we wszystkich dotychczas wydanych tomach Włocławskiego Słownika Biograficznego. Uczestniczył w organizowanych przez WTN konferencjach naukowych, prelekcjach, spotkaniach. Był Osobą znaną, cenioną, przez wielu podziwianą i lubianą.
Andrzej Szczepański żył 74 lata, jak napisano w nekrologu – zbyt krótko. Mimo problemów ze zdrowiem pozostał aktywny niemal do końca. Jeszcze w październiku aktywnie uczestniczył w zorganizowanym we Włocławku Wojewódzkim Zlocie Aktywnych Krajoznawców, planował opracowanie kolejnych publikacji. Pozostanie w swoich dokonaniach i w naszej pamięci.

tekst – Henryk Wasilewski,
fot. – Wojciech Alabrudziński – wloclawek.naszemiasto.pl