Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 30: Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

27-04-2016

W 30 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” artykuły zamieścili: Piotr Papiernik, „Grobowce kujawskie w Wietrzychowicach i Gaju. Osiemdziesiąt lat badań archeologicznych”, Paweł Sobczyk, „Badania wykopaliskowe wielokulturowego kompleksu osadniczego w Kołacie-Rybnikach, stanowisko 2, w ziemi dobrzyńskiej”,

Władysław Kubiak, „Przemiany demograficzne w Lubrańcu w latach 1830-1866 (na podstawie ksiąg metrykalnych)”. Ponadto na kartach „Zapisków…” tradycyjnie umieszczono rozdziały: „Źródła i materiały”, „Recenzje i omówienia”, „Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego”, „Bibliografia” i „Kalendarium”.

Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP oraz od Gminy Miasta Włocławek.