Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 29: Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku

28-04-2015

W 29 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” artykuły zamieścili: Witold Kujawski, „Podziały administracyjno-kościelne Kujaw wschodnich (od początku do 1925 r.)”, Zofia Hanna Kuźniewska, „Kościelne podziały administracyjne ziemi dobrzyńskiej na tle jej dziejów (od początku do 1925 r.)”, Tomasz Dziki, „Gmina Lubanie na Kujawach w latach 1815-1867”, „Z badań nad administracją terenową w Królestwie Polskim w XIX wieku”,

Hanna Szczechowicz, „Samorząd terytorialny w ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939”, Marianna Gruszczyńska, „Podziały administracyjne powiatu włocławskiego w latach 1945-1975”. Ponadto na kartach „Zapisków…” tradycyjnie umieszczono rozdziały: „Źródła i materiały”, „Recenzje i omówienia”, „Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego”, „Bibliografia” i „Kalendarium”. Rocznik wydano ze środków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP