Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 28

18-05-2016

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 28: Organizacje młodzieżowe i paramilitarne na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1900-1939. Włocławek 2013. W niniejszym tomie „Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich” zamieszczono następujące artykuły: Władysław Kubiak, Akcja Organizacji Bojowej PPS na carską pocztę w Fabiankach (20 X 1906 r.). Zdzisław Jan Zasada, Elementy paramilitarne w działalności straży pożarnych Włocławka i powiatu włocławskiego w latach 1918-1939. Ks. Zbigniew Gmurczyk,

Początki stowarzyszania się katolickiej młodzieży we Włocławku w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (do 1925 r.). Marianna Gruszczyńska, Działalność komitetów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego we Włocławku w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Agnieszka Chmielewska, Działalność organizacji paramilitarnych i młodzieżowych w Lubrańcu w latach 1918-1939 i ich wpływ na kształtowanie się świadomości politycznej i kulturalnej miasta. Rocznik wydano ze środków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP