Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 27: Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

22-05-2016

W niniejszym tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” zamieszczono następujące artykuły: Ks. Dariusz Lewandowski, Gotyckie kielichy ze skarbca katedry włocławskiej. Robert Stodolny, Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Wybrane Aspekty z historii świątyni i jej wyposażenia. Andrzej Cieśla,

Dziewiętnastowieczny dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim – dzieje obiektu oraz aktualne problemy konserwacji i rewitalizacji. Wanda Wasicka, Dzieje dworu Bacciarellich w Wagańcu. Agnieszka Ciesielska, Piotr Nowakowski, „Za pokolenia i dla pokoleń”. Konserwacja dokumentów z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
Wydano ze środków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP