Z żałobnej karty

03-01-2023

W dniu 28 grudnia 2022 r. zmarł Doktor Adam Strzelecki.

Dr Adam Strzelecki urodził się 3 października 1947 r. W 1972 r. otrzymał dyplom magistra prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1983 r. obronił pracę doktorską również na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 1995 roku ukończył studia podyplomowe „Finanse i bankowość” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1975 – 1997 pracował jako główny księgowy a następnie jako dyrektor w oddziałach Narodowego Banku Polskiego. W latach 1997-2003 był dyrektorem Kredyt Banku SA we Włocławku. W latach 1997-2001 oraz 2002-2005 był prodziekanem Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa). W latach 2005-2007 pełnił funkcję prorektora do spraw organizacji dydaktyki. Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1985 roku. W latach 1996 – 2005 członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

W latach 2009-2013 objął stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy. Autor kilkudziesięciu prac, artykułów naukowych dotyczących m.in. systemu podatkowego, problematyki bankowości, przedsiębiorczości, gospodarki komunalnej samorządów terytorialnych a także bezpieczeństwa finansów publicznych. W wolnych chwilach zajmował się malarstwem.

Poszerzony biogram Doktora Adama Strzeleckiego znajdzie się w 10 tomie Włocławskiego Słownika Biograficznego, który ukaże się w 2023 r.

 

 

 


W dniu 30 grudnia 2022 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł zasłużony i uznany historyk i nauczyciel akademicki prof. zw. dr hab. Mieczysław Wojciechowski.

Prof. Mieczysław Wojciechowski urodził się w dniu 6 października 1934 r. w Starogardzie Gdańskim. Studia wyższe ukończył w 1957 r. na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra historii. Po ukończeniu studiów, w 1957 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku skąd powrócił do Torunia, gdzie w Zespole Katedr Historycznych UMK został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 1962 r. obronił pod kierunkiem prof. Witolda Łukaszewicza pracę doktorską. W 1979 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego po przedstawieniu przed  Radą Wydziału Humanistycznego UMK pracy pt. „Powrót Pomorza do Polski 1918-1920”. Wszechstronne zainteresowania historyczne Mieczysława Wojciechowskiego znalazły odzwierciedlenie   w licznych rozprawach i artykułach naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. W 1987 r. za osiągniecia naukowo-dydaktyczne otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. profesora zwyczajnego.

Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 1992-1994 był prezesem toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Profesor Mieczysław Wojciechowski położył duże zasługi w tworzeniu i rozwoju Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Był jego założycielem w 1979 r. oraz przez szereg lat członkiem Zarządu oraz wiceprezesem Towarzystwa. Od 1988 r. nieprzerwanie aż do 2020 roku pełnił funkcję redaktora naukowego wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz był redaktorem Naczelnym „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich”.

Jako członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego przyczynił się w 1995 r. do utworzenia przez Towarzystwo wyższej uczelni we Włocławku, pod nazwą Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej (od 2015 r. Kujawska Szkoła Wyższa), w której przez wiele lat był nauczycielem akademickim.

W uznaniu szczególnych zasług w rozwoju Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 1995 roku Profesor Mieczysław Wojciechowski otrzymał tytuł Honorowego Członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Wypromował liczną rzeszę magistrów a także doktorów. Był recenzentem wielu postępowań  habilitacyjnych a także opinii w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Dorobek naukowy Profesora obejmuje kilkaset prac naukowych, w tym samodzielnych publikacji a także artykułów naukowych oraz prac zbiorowych pod Jego redakcją.

Poszerzony biogram Profesora znajdzie się w 10 tomie Włocławskiego Słownika Biograficznego, który ukaże się w 2023 r.