XXIX edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Z. Glogera

19-03-2018

Informujemy, że Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” ogłasza XXIX edycję Konkursu o Nagrodę i Medal im. Z. Glogera, organizowanego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Urzędem Miejskim w Łomży. Rozstrzygnięcie Konkursu, które będzie miało miejsce w październiku br., obejmie trzy wydarzenia kulturalne:

galę wręczenia nagród Glogera,
• konferencję naukową,
• promocję tomu z Serii Glogerowskiej.

Stowarzyszenie „Stopka” zaprasza do obecności w ww. publikacji książkowej, która w tym roku ukaże się pod tytułem „Polska po latach niewoli”. Temat przybliżają organizatorzy w załączonej wykładni pióra prof. dra hab. Ryszarda Kowalczyka i Marcelego Kosmana, którzy zadbają o kształt tegorocznego wydawnictwa. Proszę zapoznać się z załączoną wykładnią i przyjąć ją za inspirację, gdyż wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie pozostawia Autorom swobodę w ujęciu tematu. Teksty należy zgłaszać do 31 maja 2018 roku, w formie elektronicznej (e-mail: oficyna@stopkapress.com.pl  ) bądź tradycyjnej, przesyłając je wraz z nośnikiem pod adresem Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. S. Zagórskiego w Łomży. Objętość prac nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego, czyli 40 tys. znaków komputerowych. Prosimy dołączyć zwięzłą notkę biograficzną i zdjęcie Autora.

Publikacja zostanie zaprezentowana podczas uroczystości wręczenia Nagród i Medali Zygmunta Glogera, w październiku br.

W załączeniu przekazujemy regulamin XXIX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera i zachęcamy do zgłaszania kandydatur.