XI Zjazd Kujawiaków w Redczu Krukowym

14-07-2018

W dniu 14 lipca 2018 roku na terenie Kujawskiego Muzeum Oręża, Nauki i Techniki w Redczu Krukowym, gm. Brześć Kujawski odbył się XI Zjazd Kujawiaków.  Na biesiadę przybyli zaproszeni goście nie tylko z Polski ale również z zagranicy. Uczestnicy zjazdu mogli zwiedzać: Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego, Kujawskie Muzeum Oręża, Nauki i Techniki, Kujawskie Muzeum Kolei, Kujawskie Muzeum Młotka i Gwoździa.

Po przywitaniu gości przez pomysłodawcę i organizatora biesiady Janusza Borkowskiego wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bądkowa pod batutą Zdzisława Wiśniewskiego. Następnie 12. Drużyna Starszo-Harcerska NULPIS z Chodcza oraz orkiestra dęta przemaszerowała z uczestnikami imprezy pod pomnik „Kujawskim Obrońcom Ojczyzny”, na którym odsłonięto tablice pamiątkowe z okazji 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystego odsłonięcia dokonali Janusz Borkowski, Szymon Szynkowski oraz poseł na Sejm RP Paweł Szramka.
Następnie dokonano otwarcia piątego już muzeum: Kujawskie Muzeum Pożarnictwa. Uroczystego oddania do użytku było z udziałem Janusza Borkowskiego, Pawuła Szramki oraz członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego Stanisława Pawlaka.
Po ceremonii otwarcia wystąpili zaproszeni goście: prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada, który podkreślił zaangażowanie w dzieło powstania bardzo dużych i interesujących zbiorów, jakie są zgromadzone przez Janusza Borkowskiego oraz prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, który wręczył dyplom ukończenia studiów i uzyskania tytułu inżyniera Januszowi Borkowskiemu. Po nich wystąpili przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Aleksandrowa Kuj. oraz Włocławka.
Ogłoszono także wyniki VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Złotego Kruka”. I miejsce zajęła Krystyna Gradowska, II miejsce Ela Galoch, III miejsce Halina Sołtysińska oraz wyróżnienia dla: Marleny Kluk, Macieja Henryka Modzelewskiego, Anny Piliszewskiej i Juliana Błażeja Stachniaka.
Puchary dla Najlepszego Kujawskiego Pisarza za 2017 r. – otrzymał Władysław Małkowski, Najlepszego Kujawskiego Poety za 2017 r. – Dionizy Wojciechowski, Najlepszej Kujawskiej Poetki za 2017 r. – Izabela Rutkowska, Najlepszego Kujawskiego Rzeźbiarza za 2017 r. – Jan Wójkiewicz.
Statuetki „Złotego Kruka” wręczono osobom zaangażowanym w pracę charytatywną na rzecz Kujaw, które otrzymali: Daniel Gierdziejewski, Leszek Kalicki, Marlena Woźniak, Andrzej i Teresa Senczyno, Danuta Wielgosz i Arkadiusz Redlicki.
Uroczystość uświetnili: kabaret Marka Mality i Iwony Niedzielskiej, zespół ludowy „Harmonia” z Lubienia Kuj. i „Kruszynioki” z Kruszyna oraz Włocławska Chorągiew Rycerska. Uczestników poczęstowano „żołnierską” grochówką oraz daniami z grilla. Zabawa trwała do białego rana.

Autor: Iwona Niewiadomska