Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego obecnego składu Zarządu WTN – z prof. ucz. dr. hab. Stanisławem Kunikowskim jako Prezesem – stał się prawomocny

13-10-2022

Szanowni Państwo,
Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego!

Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy – postanowieniem z dnia 7 października  br. – potwierdził ostatecznie akt zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym obecnego składu Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, który został wybrany przez Walne Zebranie Członków WTN w dniu 10 maja br.

 

Tym samym apelacja złożona do Sądu Okręgowego w Toruniu przez dra Marka Szuszmana i mgra Henryka Kierzkowskiego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, dokonujące wpisu obecnego składu Zarządu do KRS, została definitywnie oddalona, a wpis stał się prawomocny.

Mamy nadzieję, że z tą chwilą będziemy mogli pracować z jeszcze większym zaangażowaniem społecznym dla naszego Towarzystwa, które w 2024 roku będzie obchodzić kolejny jubileusz – tym razem 45-lecia działalności.

Postanowienie Sądu Okręgowego oznacza również legitymizowanie działań obecnego Zarządu Towarzystwa w stosunku do Kujawskiej Szkoły Wyższej, dla której nasze Towarzystwo jest założycielem i organem prowadzącym.

            W imieniu Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Prezes
prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski