Włocławskie Towarzystwo Naukowe wyróżnione Medalem za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku podczas jubileuszowej XXV inauguracji roku akademickiego 2019/2020

29-10-2019

W dniu 19 października 2019 roku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2019/2020. Było to wyjątkowe wydarzenie w historii Uczelni, która rozpoczęła jubileusz 25-lecia działalności.

W Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zebrali się zaproszeni Goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego z udziałem chóru Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyrekcją dr Jarosława Dąbrowskiego.
W swoim wystąpieniu Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. Następnie głos zabrał Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada i JE ks. bp Wiesław A. Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.
Uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Edukacji Narodowej decyzją z dnia 22 lipca 2019 roku, przyznał MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ następującym osobom, pracownikom dydaktycznym Uczelni:
• dr Władysławowi Kubiakowi (członkowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego)
• dr Henrykowi Stępniowi (członkowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego)
• dr Zdzisławowi Zasadzie (prezesowi Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego)
• dr Adamowi Żwirbli

Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Zdrowia decyzją z dnia 4 czerwca 2019 roku, nadał odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA dr Beacie Małeckiej.
Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 15 maja 2019 roku, nadał odznakę honorową ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ pracownikom Uczelni:
• mgr Monice Jabłońskiej (członkowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego)
• mgr Katarzynie Gradzik

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wieloletnią współpracę z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, wspieranie szeregu jej inicjatyw naukowych, badawczych i wydawniczych popularyzujących region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz za nieocenioną pomoc na rzecz środowiska senioralnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Zdzisławowi Zasadzie Prezesowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za harmonijną, konstruktywną i owocną współpracę pomiędzy Włocławskim Towarzystwem Naukowym a Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, a także za szereg inicjatyw badawczych i wydawniczych popularyzujących kierunek inżynierski Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. dr hab. Jerzemu Garbaczowi w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w okresie pełnionej funkcji Rektora Uczelni w latach 2002–2005 oraz obecną aktywność w charakterze nauczyciela akademickiego na rzecz Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu.
JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Adamowi Wróblowi, prof. KSW (a jednocześnie sekretarzowi generalnemu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego) za ponad 20-letnią pracę w charakterze nauczyciela akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz niezliczoną ilość spotkań, dyktand, konferencji naukowych i popularnonaukowych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu Piotrowi Grudzińskiemu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku za wspieranie działań podejmowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Z okazji jubileuszu 25-lecia Uczelni JM Rektor ustanowił szczególne wyróżnienie dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, maturzystów Anno Domini 2019. Jest nim ZŁOTY INDEKS KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU.
Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Dziesięciu Najlepszych Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2018/2019.
Uroczystość uświetnił koncert duetu skrzypcowego „Queens of Violin”
Dzień później, w niedzielę 20 października Senat, wykładowcy i studenci zebrali się na Mszy św. w Bazylice Katedralnej. Msza św. odprawiana była w intencji Uczelni w związku z jubileuszową inauguracją nowego roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.