Włocławskie Towarzystwo Naukowe wyróżnione Medalem Stulecia Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski

08-10-2021

W ramach wojewódzkich obchodów 82.rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939, organizowanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2 października 2021 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia nowej instalacji w toruńskim Parku Pamięci, upamiętniającej bezimienne ofiary Zbrodni Pomorskiej 1939 r. Terminem „Zbrodnia Pomorska” określa się ludobójczą akcję eksterminacyjną, w czasie której zginęło w masowych rozstrzeliwaniach co najmniej 30 tysięcy cywilnych mieszkańców Pomorza, a historycy mówią nawet o 50 tysiącach istnień, z których zidentyfikowano zaledwie około 10 tysięcy. Instalacja jest nowym elementem pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 poświęconego bezimiennym ofiarom niemieckiego terroru na zajętych we wrześniu 1939 r. ziemiach polskich.

W drugiej części uroczystości, podczas okolicznościowej gali, która odbyła się w Centrum Jordanki (Toruń), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, wręczył organizacjom zasłużonym dla obchodów stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do Macierzy okolicznościowe medale, wybite z tej okazji. Jest to dębowy tryptyk. W pozycji zamkniętej na jego zewnętrznej powierzchni widnieje wizerunek herbu II Rzeczypospolitej z 1919 roku, który spina dwa skrzydła tryptyku. Po ich otwarciu, w środkowej wewnętrznej części tryptyku ukazują się trzy numizmaty tworzące liczbę 100. Na tej powierzchni widnieje symboliczny zapis historii powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski w postaci chronologicznie zobrazowanych terytorialnych zarysów map wraz z heraldyką odnoszącą się do stuletniej historii.
W imieniu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Medal odebrał, z rąk Marszałka województwa, wieloletni członek WTN dr Władysław Kubiak.