Włocławskie Towarzystwo Naukowe uczestnikiem Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych

15-11-2017

15 listopada 2017 r. w Centrum Kultury Browar B Włocławskie Towarzystwo Naukowe wzięło udział w Forum Organizacji Pozarządowych, które odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek dr. Marka Wojtkowskiego. Organizatorom wydarzenia – Włocławskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przyświęcała idea integracji i promocji trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Była to okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na terenie miasta.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski, który podziękował organizacjom za działania wspierające społeczność lokalną oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z III sektorem. Gościom Forum swój repertuar zaprezentował Chór Canto, działający przy szkole Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku. W dalszej części uroczystości nastąpiło podsumowanie pracy III kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, którego dokonał przewodniczący Rady Jerzy Chudzyński, a także powołano nowych członków Rady na kolejną kadencję.
W części plenarnej prelekcję motywacyjną pt. ,,Fundraiser agent do zadań specjalnych” wygłosił Piotr Pogon – konsultant kreatywny i organizator kampanii fundraisingowych podmiotów III sektora. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji mieli także okazję uczestniczyć w dwóch rodzajach warsztatów do wyboru: ,,Technologiczne (r)ewolucje. Jak mądrze korzystać z technologii w organizacji ” oraz ,,Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o fundraisingu, ale boicie się zapytać’’.
W drugiej części Forum zaprezentował się Zespół ,,Łęgowianie’’, działający w Klubie Seniora ,,Łęgowianie” oraz Zespół słowno-muzyczny ,,Melodia’’ funkcjonujący przy Włocławskim Uniwersytecie Seniora we Włocławku przy Kujawskiej Szkole Wyższej.
Podczas Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych wybrane organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Włocławka zaprezentowały swoje dotychczasowe działania oraz przedstawiły plany na przyszłość.
Włocławskie Towarzystwo Naukowe – podczas największego święta NGO w mieście – miało możliwość przygotowania stoiska wystawienniczego, gdzie zaprezentowało własne wydawnictwa. Uczestnicy Forum, którzy licznie przybyli do Centrum Kultury Browar B mieli okazję zapoznać się z działalnością Towarzystwa, a także nabyć na miejscu najbardziej popularne książki, wydane przez WTN.
Na zakończenie mogliśmy obejrzeć spektakl pt. ,,Brzydkie Kaczątko’’ przygotowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną ,,Oligo’’.