Włocławskie Towarzystwo Naukowe uczestniczyło w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego

29-06-2023

W dniu 15 czerwca 2023 r. w sali Ratusza Miejskiego w Kole (woj. wielkopolskie) odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu. W zebraniu udział wziął Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego. Wśród zaproszonych członków Stowarzyszenia był także dr Zdzisław Zasada, Honorowy Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”.

Podczas Walnego Zebrania uhonorowano burmistrza Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego Medalem Króla Kazimierza Wielkiego, jako wyraz uznania za dbałość o historyczne dziedzictwo i wszechstronny rozwój miasta.

Istotnym wydarzeniem podczas obrad członków Stowarzyszenia było wręczenie przez Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka, 9 okolicznościowych medali wydanych z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy na prawie magdeburskim. Wśród obdarowanych znaleźli się: Prezes WTN prof. Stanisław Kunikowski oraz dr Zdzisław Zasada.

W programie zebrania była wycieczka do miejsc historycznych: m.in. zamku Króla Kazimierza Wielkiego oraz obozu zagłady Żydów Chełmnie nad Nerem, gdzie śmierć poniosło ok. 500 mieszkańców Kowala narodowości żydowskiej.