Włocławskie Towarzystwo Naukowe otrzymało Certyfikat Beneficjenta przyznany przez Fundację Anwil.

10-08-2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lipca 2023 r. w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku podczas zorganizowanej przez Fundację Anwil uroczystości, Prezes naszego Towarzystwa prof. Stanisław Kunikowski odebrał Certyfikat Beneficjenta dla Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na pokrycie części kosztów wydawnictwa periodycznego Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 36 pt.: ”Środowisko przyrodnicze Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Ekologia i ochrona środowiska”.

W imieniu Towarzystwa, na ręce Pani Prezes Fundacji, Bożeny Cichockiej, prof. S. Kunikowski złożył serdeczne podziękowania.