Włocławskie Towarzystwo Naukowe objęło honorowym patronatem VII edycję Konkursu “Słowo i tożsamość”, organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

24-03-2020

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji popularnego w Europie konkursu literackiego. Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK –Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie. W tym roku uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie o dowolnej tematyce, które zawierać będzie słowa Karola Dickensa, którymi Maria Danilewicz Zielińska opatrzyła swoją powieść Dom: „… i czuję tę wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (C. Dickens, Dawid Copperfield).

W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Na prace czekamy do 26 kwietnia, szczegóły w regulaminie konkursu. Chociaż losy Marii Danilewicz Zielińskiej związały ją z krajami Europy Zachodniej, zwłaszcza Anglią i Portugalią, do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy kochają literaturę i język polsk bez względu na miejsce zamieszkania. Jako organizatorzy pragniemy popularyzować wśród młodzieży polonijnej wszystkich krajów Europy i świata postawę szacunku do słowa pisanego, dzięki któremu można zachować tożsamość w ciągle zmieniającej się, płynnej rzeczywistości czasów ponowoczesnych. To właśnie język i literatura, będące skarbnicą tradycji, „arką przymierza” między przeszłością a teraźniejszością, jak pisał Mickiewicz, zapewniają człowiekowi łączność z dziedzictwem kultury i zdolność odnalezienia samego siebie w przestrzeni uniwersalnych, ogólnoludzkich wartości. Poprzez konkurs pragniemy popularyzować czytelnictwo, promować literaturę polską i światową, a nade wszystko uświadamiać młodym ludziom, że łączność z Innymi odbywać się może nie tylko poprzez modne dziś media elektroniczne, ale również za sprawą medium słowa, które przede wszystkim łączy, zbliża, wzrusza, uczy, bawi, czasem prowokuje do dyskusji, ale nie dzieli.

Organizatorzy:
mgr Aneta Jaworska
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku,

dr Miłosz Kłobukowski
nauczyciel języka polskiego w LMK