Włocławskie Towarzystwo Naukowe na rzecz rozwoju lokalnego

04-12-2015

Włocławskie Towarzystwo Naukowe włączyło się w prace na rzecz utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka. Nasi przedstawiciele działają w grupie przygotowującej strategię LGD Włocławek. LGD będzie mogła korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w której realizowana będzie metoda rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Celem LGD jest pobudzenie aktywności społecznej, szczególnie w kontekście podejmowania spectrum działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki z ubóstwem oraz objawami różnego rodzaju dyskryminacji.