Władysław Kubiak – “Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.). Kujawsko-Pomorska Lista Katyńska”

15-07-2016

W czerwcu 2016 r. nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się druga publikacja podejmująca tematykę tragicznych wydarzeń z wiosny 1940 r. dotyczących zbrodni katyńskiej. Autor książki dr Władysław Kubiak przy opracowywaniu wydawnictwa skorzystał z szerokiej bazy materiału źródłowego i literatury pokrewnej, przybliżając czytelnikom historię „Zbrodni Katyńskiej” ze szczególnym uwzględnieniem rodzimego regionu oraz częstokroć ofiar poniesionych przez ich własnych krewnych. W publikacji zamieszczono następujące rozdziały:

I.    Województwo pomorskie w 1939 roku.
II.   Polska wobec III Rzeszy i ZSRR do 1939 roku.
III.  Zbrodnia katyńska.
IV.  Analiza społeczno-demograficzna ofiar zbrodni katyńskiej z województwa    pomorskiego.
V.   Uznani za zmarłych. Postępowanie rodzin w sądach po 1945 roku.
VI.  Upamiętnienie zamordowanych na Pomorzu i Kujawach.

Lista ofiar zbrodni katyńskiej z Kujaw i Pomorza zamieszczona w publikacji zawiera ogółem 1989 nazwisk stanowiących prawie 10% wszystkich ofiar tego bestialstwa. Wykaz ten odnotowuje:

 • zamordowanych w Katyniu z województwa pomorskiego (urodzonych w woj. pomorskim) – 150 osób,
 • zamordowanych w Katyniu z województwa pomorskiego (urodzonych poza woj. pomorskim) – 640 osób,
 • zamordowanych w Charkowie z województwa pomorskiego (urodzonych w woj. pomorskim) – 122 osoby,
 • zamordowanych w Charkowie z województwa pomorskiego (urodzonych poza woj. pomorskim) – 367 osób,
 • zamordowanych w Miednoje z województwa pomorskiego (urodzonych w woj. pomorskim, służących w Policji Państwowej) – 153 osoby,
 • zamordowanych w Miednoje z województwa pomorskiego (urodzonych poza woj. pomorskim, służących w Policji Państwowej) – 195 osób,
 • zamordowanych w Miednoje funkcjonariuszy Straży Granicznej, Żandarmerii  i więziennictwa z województwa pomorskiego – 45 osób,
 • Osoby z województwa pomorskiego na Ukraińskiej Liście Katyńskiej, w tym:
  – Oficerowie Wojska Polskiego urodzeni w woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście    Katyńskiej – 11 osób,
  – Oficerowie Wojska Polskiego urodzeni poza woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście   Katyńskiej – 215 osób,
  – Policjanci urodzeni w woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 25 osób,
  – Policjanci urodzeni poza woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 37    osób,
  – Funkcjonariusze Straży Więziennej z woj. pomorskiego na Ukraińskiej Liście  Katyńskiej – 3 osoby,
  – Funkcjonariusze Straży Granicznej z woj. pomorskiego na Ukraińskiej Liście  Katyńskiej – 4 osoby,
  – Cywile urodzeni w woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 4 osoby,
  – Cywile urodzeni poza woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 18 osób,

 

Publikacja współfinansowana została ze środków budżetu Województwa Kujawsko-   Pomorskiego.