Wieczór autorski dra Władysława Kubiaka – członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

09-05-2024

W dniu 3 maja 2024 r., na zaproszenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim, odbył się wieczór autorski z okazji wydania słownika biograficznego pt. „Oni Tworzyli Historię Brześcia Kujawskiego i Ziemi Brzeskiej”.

Autorem słownika zawierającego ponad 600 biografii jest dr Władysław Kubiak, wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Recenzentem opracowania jest prof. Stanisław Kunikowski – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, który w swoim wystąpieniu, podczas uroczystej promocji, podkreślił wyjątkową rolę jaką spełniają dla społeczności lokalnych słowniki biograficzne, a także monografie miejscowości, z których wywodzą się bohaterowie biogramów.

Wydarzenie uświetnił zespól Kris Quartet.