VII Włocławskie Sympozjum o BHP

20-04-2018

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w obiekcie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odbyło się VII Włocławskiego Sympozjum Naukowe pn.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowach”. Jego organizatorami byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, reprezentowane przez dr. Zdzisława Jana Zasadę i Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku reprezentowana przez dr. inż. Adama Rejmaka. Honorowy patronat nad kolejnym sympozjum objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, którym kieruje prof. dr. hab. n. med. Danuta Koradecka – dyrektor Instytutu. Natomiast patronat prasowy objęła redakcja branżowego periodyku o bezpieczeństwie i higienie pracy pt. „Przyjaciel przy pracy”. Obydwóm instytucjom organizatorzy składają podziękowania, nie tylko na czynienie honorów w postaci patronatu, ale w szczególności za aktywny udział w przedsięwzięciu poprzez wygłoszenie referatów dla uczestników sympozjów.

Tematyka oraz uczestnictwo w sympozjum adresowane było do pracodawców, służb bezpieczeństwa i higieny pracy włocławskich i pozawłocławskich zakładów pracy oraz instytucji, włocławskich szkół ponadgimnazjalnych o kierunkach budowalnych i pokrewnych, a także studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zgłębiających wiedzę o problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wychodząc na przeciw postulatom pracodawców i studentów KSW organizatorzy zaproponowali wygłoszenie referatów przez specjalistów z szeroko rozumianej problematyki przepisów obowiązujących w czasie prowadzenia prac budowlanych. W trakcie trwania obrad, ich uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów oraz obejrzenia prezentacji z zakresu stosowania przepisów BHP na placach budów, w tym:
– Zdarzenia niebezpieczne na terenie budowy w świetle zaistniałych wypadków przy pracy – mgr inż. Mirosław Trojanowski – Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
– Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obowiązków inwestora  i kierownika budowy – dr Zbigniew Brenda, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
– Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykonawców – mgr inż. Jerzy Szatkowski, ANWIL SA
– Hałas na stanowiskach pracy na budowie – dr inż. Witold Mikulski, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
– Ochrona przeciwpożarowa oraz wyposażenie w sprzęt do gaszenia pożarów na placu budowy – mł. bryg. mgr Marek Lewandowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
– Bezpieczna i świadoma praca na wysokości – wpływ szkolenia na bezpieczeństwo pracownika – dr inż. Paweł Górski, 3M Personal Safety Division Poland Sp. z o.o.
– Dokumentacja BHP na budowie – mgr Bartłomiej Daroszewski, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert we Włocławku
– Specyfika oceny ryzyka zawodowego w pracach transportowych na budowach – mgr Kazimierz Pikos, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
– Sposób prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych i ich bezpieczeństwo – Dominika Siurmicka-Woźniak, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
– Pokaz: „Bezpieczna praca na wysokości” – Jarosław Redzisz, 3M Personal Safety Division Poland Sp. z o.o.
Gośćmi sympozjum byli: zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy – Marzena Jędrzejewska, Powiatowy Inspektor Pracy we Włocławku – Bogusław Laguna oraz prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, a obrady prowadził dr Władysław Kubiak – członek WTN oraz wykładowca akademicki KSW we Włocławku.