UWAGA: Zmiana konta bankowego

13-12-2022

Zmiana konta bankowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Bank Pekao 70 1240 1981 1111 0011 2103 2848