Uroczystości odzyskania niepodległości przez Polskę w Dobrem z udziałem władz WTN

26-10-2018

W niedzielne popołudnie 7 października 2018 r., w Dobrem, woj. kujawsko-pomorskie, odbył się uroczysty Apel Pamięci przy Mogile Powstańców Styczniowych z 1863 r., gdzie oddano cześć i hołd Tym, którzy byli zdolni do najwyższych poświęceń dla ratowania Ojczyzny.

Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do upamiętnienia członków jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu radziejowskiego, które powstały w okresie zaborów i podczas I wojny światowej. Do nich zalicza się OSP z Byczyny, Dobrego, Osięcin, Płowiec, Piotrkowa Kujawskiego, Radziejowa, Ruszek, Starego Radziejowa, Szostki i Woli Skarbkowej.
Aby uczcić dokonania strażaków odcztany został Apel Pamięci oraz złożone zostały wiązanki kwiatów pod pomnikiem przez poszczególne strażackie delegacje.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem. Rozpoczęto od wykładu historycznego, wygłoszonego przez dra Zdzisława Jana Zasadę – prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członka Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP, cenionego badacza historii pożarnictwa. Autor przedstawił rolę ochotniczych straży pożarnych z okolic Radziejowa podczas I wojny światowej oraz w odzyskaniu niepodległości.
Warto podkreślić, że w uroczystościach aktywny udział wzięli: dr Marek Szuszman – członek Zarządu WTN i wójt gminy Radziejów oraz Stanisław Pawlak – członek Komisji Rewizyjnej WTN i radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości, przedstawicielom OSP wręczono pamiątkowe grawertony. Całość uświetnił koncert patriotyczny w wykonaniu Zespołu z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie.