Uroczystość nadania Bibliotece Miejskiej w Kowalu imienia Jerzego Giergielewicza

13-04-2023

W dniu 13 kwietnia 2023 r. odbyła się w Kowalu uroczystość nadania Bibliotece Miejskiej w Kowalu imienia Jerzego Giergielewicza.

Jerzy Giergielewicz (1943 – 2022) z wykształcenia był historykiem, a z zawodu nauczycielem. W 2006 roku został członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Należał do Sekcji Nauk Historycznych. W latach 2012 – 2022 piastował funkcję członka Sądu Koleżeńskiego w WTN. Był autorem kilku biogramów do Włocławskiego Słownika Biograficznego. Był też członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział we Włocławku. Miłośnik historii Kowala oraz autor wielu artykułów na temat Kazimierza Wielkiego oraz miast kazimierzowskich. W 2009 roku nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Kowala.

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Biblioteki Miejskiej w Kowalu, w imieniu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczyli: Prezes Zarządu prof. Stanisław Kunikowski, Prezes Honorowy Towarzystwa dr Zdzisław Jan Zasada, Arkadiusz Ciechalski członek Zarządu WTN. Obecni byli również mieszkańcy Kowala, władze miasta oraz najbliższa rodzina Jerzego Giergielewicza.

Podczas uroczystego spotkania w Sali Kameralnej Remizy OSP w Kowalu odbyła się promocja książki „Jerzy Giergielewicz Kustosz Historii Miasta Kowala” pod redakcją Anny Marcinkowskiej i Eugeniusza Gołembiewskiego.