Uroczyste posiedzenie władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

30-09-2016

26 września 2016 r. odbyło się uroczyste posiedzenie nowo wybranych władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na kadencję 2016-2020, na które zostali zaproszeni członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego minionej kadencji 2012-2016. W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście: dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych oraz władze Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Prezes Zarządu dr Zdzisław Jan Zasada wraz z Sekretarzem Generalnym dr Adamem Wróblem wręczyli podziękowania członkom poszczególnych organów władz za społeczną pracę w minionej kadencji 2012-2016 oraz złożył gratulacje nowo wybranym członkom władz na kadencję 2016-2020.

W dalszej części posiedzenia Prezes Zarządu pogratulował ks. prof. Zdzisławowi Pawlakowi oraz prof. Szymonowi Kubiakowi wieloletniemu członkowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego powołania do składu Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kadencję 2016-2020 z ramienia Założyciela. Szczególne gratulacje otrzymał prof. Stanisław Kunikowski z okazji powołania na pełnienie ważnej funkcji Redaktora Naczelnego Wydawnictw Naszego Towarzystwa w okresie kadencji 2016-2020.
Najważniejszym punktem uroczystego posiedzenia było wręczenie powołań dziekanom Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jako Założyciel Uczelni – po zasięgnięciu opinii Senatu KSW we Włocławku, który również w tajnym głosowaniu opowiedział się za kandydaturami – podjęło uchwały na posiedzeniu 15 lipca 2016 r. nominujące:

• dra inż. Adama Rejmaka na funkcję dziekana Wydziału Nauk Technicznych
• dra Marka Zielińskiego na funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
• dr Beatę Płaczkiewicz na funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych
• dra Henryka Stępnia na funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych
i Technicznych
• dra inż. Michała Sójkę na funkcję dziekana Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu

Gratulujemy wszystkim nowo powołanym władzom Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, życząc owocnej pracy na swoich stanowiskach.