Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego szansą na rozwój Uczelni.

15-05-2024

Na zaproszenie Podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzeja Szeptyckiego wizytę w ministerstwie złożył dr Tadeusz Trocikowski, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Głównym tematem rozmowy były sprawy dotyczące umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, polsko – ukraińskiej współpracy naukowej oraz zagadnienia dotyczącego realizacji projektów naukowo – badawczych współfinansowanych z funduszy europejskich.

W rozmowie Pan minister prof. Szeptycki wskazał na możliwości jakie dają programy europejskie, które nie tylko można spożytkować na rozwój infrastruktury naukowo – dydaktycznej, ale przede wszystkim na rozwój osobisty studentów. Międzynarodowa mobilność akademicka jest tego najlepszym przykładem. Umiędzynarodowienie pozwala na transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz na wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i studentów. Na zakończenie spotkania poruszone zostały sprawy polsko – ukraińskiej współpracy naukowej, o których szerzej będzie debatowane podczas X UKRAIŃSKO – POLSKICH DIALOGÓW NAUKOWYCH, które odbędą się w czerwcu w Bydgoszczy. W konferencji udział wezmą przedstawiciele Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – jednego z patronów konferencji, prof. ucz. dra hab. Stanisław Kunikowski oraz dr Tadeusz Trocikowski przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych i Prawnych.