Ukazał się X tom Włocławskiego Słownika Biograficznego

26-01-2024

W X tomie WSB zamieszczono 79 nowych biografii  sylwetek ludzi zasłużonych dla Włocławka oraz ludzi pochodzących z tego miasta, których osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju swojej Małej Ojczyzny lub też przekraczały granice rodzinnego miasta, regionu i Polski na przestrzeni wielu wieków.

W obecnej publikacji zamieszczono wykaz haseł z tomów I-X, pismem pogrubionym zaznaczono bieżące wydanie Włocławskiego Słownika Biograficznego. Publikację wydano z pomocą finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Gminy Miasta Włocławek.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją klikając WSB, t.X