Udział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w konferencji zorganizowanej z okazji 60-lecia powstania Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

21-06-2023

W dniu 14 czerwca br., w Gmachu Senatu RP w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: „Status i funkcjonowanie towarzystw naukowych w Polsce”, w której, na zaproszenie Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego, udział wziął prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski prezes Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Konferencja została zorganizowana z okazji w 60. rocznicy utworzenia Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Otwarcia konferencji dokonali Marszałek Senatu RP – prof. Tomasz Grodzki oraz przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych – prof. Iwona Hofman. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób, wśród nich byli wiceprezesi PAN oraz przedstawiciele towarzystw reprezentujących Towarzystwa Naukowe Ogólne (regionalne), Towarzystwa Specjalistyczne oraz Towarzystwa Naukowo-Techniczne.

Prof. Tomasz Grodzki, w swojej wypowiedzi, podkreślił udział i znaczenie towarzystw naukowych w życiu naukowym, a także wypełnianie szczególnej roli jako przykład działalności społeczeństwa obywatelskiego.

Wygłoszono 9 referatów obejmujących problematykę poszczególnych grup społecznego ruchu naukowego w Polsce. Jednym z referentów był prof. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, który przedstawił aktualne problemy regionalnego ruchu naukowego w Polsce.

W trakcie dyskusji, która odbyła się na zakończenie spotkania, podkreślano, z jednej strony dorobek społecznego ruchu naukowego skupiającego aktualnie ok. 320 towarzystw, ale także współczesne problemy towarzystw dotyczące m.in. do potrzeby wspierania przez Państwo towarzystw naukowych zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo.

Poniżej podajemy link do transmisji z konferencji:
https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Serdecznie zapraszamy członków WTN do obejrzenia transmisji z konferencji.