Udział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w konferencji naukowej „Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe”

29-04-2024

W dniach 11 – 15 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędzie się konferencja pn. „X Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe”. Współorganizatorem konferencji jest Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.

W gronie instytucji, które przyjęły Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem znajduje się Włocławskie Towarzystwo Naukowe, obok uczelni wyższych z wielu ośrodków naukowych w Polsce, m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i innych: (https://dialogi2024.ukw.edu.pl/jednostka/dialogi-2024/patronaty-honorowe)

Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Kujawską Szkołę Wyższą będą reprezentować: prof. Stanisław Kunikowski prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz dr Tadeusz Trocikowski DESc.

Cyklicznie organizowane (co 2 lata) międzynarodowe konferencje naukowe zostały zapoczątkowane w 2003 r. Każda konferencja posiada swój wyjątkowy charakter, wynikający przede wszystkim z procesów przemian społecznych i gospodarczych w Ukrainie i na całym świecie. W pierwszym dniu konferencji wygłoszonych zostanie kilka referatów, w tym m.in. dotyczących historiografii stosunków polsko-ukraińskich podczas walk o niepodległość (1918 – 1923), a także współpracy ekonomiczno-gospodarczej Polski i Ukrainy. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest prof. dr hab. inż. Janusz Musiał z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.