Sympozjum „Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy”

22-05-2016

W dniu 11 stycznia 2014 r. z inicjatywy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, pod patronatem honorowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, odbyło się sympozjum „Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy”. Jego plonem jest publikacja pod red. ks. prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego p.t. ETOS PRACY.