Sprawozdanie z działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za 2019 rok

04-09-2020

W związku ze statutowym obowiązkiem władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński przedkładają „Sprawozdanie z działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za 2019 rok”. Okoliczność ta zbiega się  z zakończeniem czteroletniej kadencji władz statutowych WTN, do czego nawiązują także pewne informacje przedstawione w Sprawozdaniu. Materiał sprawozdawczy za 2019 zamieszczony będzie także w 35 tomie rocznika Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, który ukaże się pod koniec bieżącego roku.