Spotkanie przedstawicieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku z władzami Towarzystwa Naukowego Płockiego

14-06-2017

W dniu 14 czerwca 2017 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe miało zaszczyt gościć w swojej siedzibie przedstawicieli Towarzystwa Naukowego Płockiego – prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego – prezesa zarządu oraz dra Andrzeja Kansego – dyrektora biura, a także rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego i dra Władysława Kubiaka – pracownika dydaktycznego Uczelni.

Spotkanie poświęcone zostało omówieniu zagadnień związanych z organizacją w 2018 roku konferencji naukowej poświęconej 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej. Głównym celem organizatorów planowanej konferencji jest przedstawienie informacji o wynikach badań naukowych oraz stanu wiedzy nt. świadomości wśród Polaków znaczenia 11 listopada jako Święta Niepodległości. Gospodarze spotkania – dr Zdzisław Jan Zasada, prezes zarządu oraz mgr Dorota Szklarska, dyrektor biura – zaprezentowali Gościom najcenniejszy na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej księgozbiór publikacji regionalnych, który posiada w swoich zasobach Biblioteka Naukowa WTN.