Spotkanie opłatkowe Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 2018

19-12-2018

14 grudnia 2018 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie świąteczno-opłatkowe władz kolegialnych Towarzystwa: członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście: Członkowie Honorowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz dziekani poszczególnych Wydziałów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Prezes WTN dr Zdzisław Jan Zasada podsumował działalność Zarządu w minionym roku kalendarzowym oraz przedstawił plan pracy na przyszły rok, w którym obchodzić będziemy Jubileusz 40-lecia utworzenia Towarzystwa. Podziękował Zebranym za dotychczasową owocną współpracę, dzięki której mogły być realizowane statutowe cele Towarzystwa. Wszystkim Gościom życzył ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
W imieniu Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. Stanisława Kunikowskiego głos zabrał dr inż. Adam Rejmak – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, który podziękował członkom Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za bieżącą współpracę z Władzami Uczelni oraz uczestnictwo
w ważnych dla społeczności akademickiej przedsięwzięciach. Podkreślił, że …działalność jednostek ma niewątpliwy wpływ na ugruntowanie wśród społeczeństwa przekonania, że nasz dorobek naukowy, kulturowy oraz akademicki jest ze wszech miar pożądany, a wymienione elementy wręcz nieodzownymi dla kształtowania pozytywnego obrazu Uczelni, Towarzystwa, jak również Włocławka… Wyraził nadzieję, że dotychczasowe współdziałanie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego będzie przesłanką do dalszej współpracy na rzecz dobra wspólnego.