Spotkanie opłatkowe Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 2017 r.

19-12-2017

15 grudnia 2017 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie świąteczno-opłatkowe władz kolegialnych Towarzystwa: członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście: Członkowie Honorowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz dziekani poszczególnych Wydziałów, a także Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych – dr Barbara Moraczewska.

Prezes WTN dr Zdzisław Jan Zasada podsumował działalność Zarządu w minionym roku kalendarzowym oraz przedstawił plan pracy Towarzystwa na przyszły rok. Podziękował Zebranym za dotychczasową owocną współpracę, dzięki której mogły być realizowane statutowe cele Towarzystwa. Wszystkim Gościom życzył ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
Głos zabrał również Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisław Kunikowski, który podziękował członkom Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za bieżącą współpracę z Władzami Uczelni oraz uczestnictwo w ważnych dla społeczności akademickiej przedsięwzięciach. Wyraził nadzieję, że obecne współdziałanie pomiędzy KSW we Włocławku a WTN będzie przesłanką do dalszej współpracy na rzecz dobra wspólnego.
W nastrój świąteczny wprowadził Gości Zespół ,,Melodia’’, pod dyrekcją Zdzisława Witkowskiego, funkcjonujący przy Włocławskim Uniwersytecie Seniora we Włocławku przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.