Spotkanie autorskie dra Adama Wróbla z uczniami Szkoły Podstawowej w Osięcinach

13-12-2016

1 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Osięcinach w klasie IIIa odbyła się prezentacja projektu połączona ze spotkaniem autorskim, na którą zaproszono autora książek o naszym regionie i jednocześnie wykładowcę zajmującego się literaturą dziecięcą – dra Adama Wróbla, Sekretarza Generalnego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Na spotkanie przybyli rodzice, dziadkowie, dyrekcja i bibliotekarka naszej szkoły. Dr Adam Wróbel zaprezentował dzieciom własne książki, opowiedział jak powstaje książka, zapoznał z wybranymi autorami polskiej literatury dziecięcej i przeczytał kilka wierszy. Dzieci przedstawiły gościom wszystkie prace, które wykonały w ramach projektu i wyeksponowały na wystawce i gazetce klasowej. Przygotowano również zagadki dotyczące bajek, uczniowie zadawali je gościom, a ci odpowiadali na pytania. Na zakończenie Pan dr A. Wróbel z dedykacją ofiarował swoją książkę dla biblioteki szkolnej oraz klasy IIIa. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze i dostarczyło uczestnikom projektu wiele wrażeń.
Źródło: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach (www.sp.osieciny.pl)